Olet täällä:

PORTFOLIO

Arene.fi

Arene on ammattikorkeakoulujen etujärjestö ja yhteistyöelin sekä korkeakoulukoulutuksen asiantuntija.

Arene halusi uudesta sivustostaan Arene-median – sivuston, jossa erilaisten ajankohtaisten sisältöjen julkaiseminen ja jakaminen on tehokasta ja vaivatonta.

Sivuston kohderyhmän muodostavat ammattikorkeakoulujen henkilöstöt (rehtorit, lehtorit ja muu henkilökunta), päättäjät sekä koulutuspolitiikasta kiinnostuneet tahot ja henkilöt.

www.arene.fi

Tiedot

Asiakas: Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene Ry

Työ: #verkkosivusto #www-sivut #websivut #verkkopalvelu #sisallontuotanto #arene-media #some #wordpress

Aika: 2018

“Verkkosivustouudistus oli hallittu ja selkeä kokonaisuus.
Uusi sivusto valmistui kolmessa viikossa!”

– Petri Lempinen, toiminnanjohtaja, Arene ry

Tehokasta ja vaikuttavaa

Verkkosivusto syntyi WordPress-alustalle ennen deadlinea.

Edeltävästi

Alustava käyttöliittymä- ja ulkoasusuunnitelma asiakkaan tarjouspyynnön pohjalta.

Tarjouksen hyväksyminen

Aloituspalaveri 4.5.2018

Tarvemäärittely ja projektin läpikäyminen asiakkaan luona.
Mitä tehdään, miksi tehdään, kuka tekee ja milloin?
Valikkosuunnitelma asiakkaalta

Pohjatyöt

Tietokantatyöt sekä teeman ja lisäosien asennustyöt.

Käyttöliittymän ja ulkoasun luominen

Käyttöliittymän ja ulkoasun luominen alustavan suunnitelman ja aloituspalaverissa sovitun perusteella.

Välipalaveri 18.5.2018

Skype-palaveri. Palaute ulkoasusta ja keskustelua sisällöstä.
Tekstisisällöt asiakkaalta

Viimeistely

Viilaukset välipalaverissa sovitun mukaisesti, optimointi eri selaimille ja laitteille.
Sisältöjen vieminen sivustolle.

Koulutuspäivä 24.5.2018

Opastus sivuston päivittämiseen. Sisällöntuotannon sparraus ja päivittäjän oppaan sisältöjen luominen.

Uudet sivut?

TOKI ONNISTUU!